Традиции и иновации от Yukon, сп. Лов и куче, брой 11 (119), ноември 2015

Традиции и иновации от Yukon, сп. Лов и куче, брой 11 (119), ноември 2015

Фирмата е основана през 1994-та година, когато оптичната фабрика „Надежда” от белоруския град Лида започва сътрудничество с търговска фирма от САЩ. По онова време белоруската страна можеше да предложи само конструкторски потенциал и производствени мощности, а американската нови възможности за продажби и опит в търговията на пазари с висока конкуренция.

През първите години партньорите произвеждат и разпространяват сравнително неголям асортимент от дневни оптични прибори, като зрителни тръби и бинокли, но към края на 90-те фирмата се представя като сериозен играч на пазара за нощни прибори. Тогава за пръв път се появява и търговската марка Yukon. През 1998 година фирмата „Надежда” е преименувана на „Белтекс оптик”. От тогава започва активно разработване на „нощна” продукция. Към 2003 година новата фирма вече държи 65 процента от пазара на нощни прибори първо поколение.

Днес фирмата Yukon напълно справедливо може да бъде наречена транснационална, като от гледна точка на продажбите, така и по географията на производствените мощности, маркетинговите офиси и изследователските центрове. Продукцията на компанията се предлага на европейския, северноамериканския, южноамериканския, австралийския, африканския и азиатския пазари. Сега фирмата е представена от шест поделения: UAB YukonAdvanced Optics Worldwide във Вилнюс където се намира централния офис, който по съвместителство изпълнява функциите на дистрибутор за територията на Литва, фирмата „Белтекс Оптик” в Беларус (тук е основното производство на фирмата), ООО „Мезон-А” в град Смоленск, OPYU Enterprise в китайския град Донгуан (специализира се в производството на дневни и нощни оптики), Polaris Vision Systems EU Ltd в Глазгоу (производсвено-логистично поделение) и конструкторското бюро за разработка на електронни компоненти в Киев. Общия щат надхвърля 800 служители.

Фирмата работи по принципа на пълния производствен цикъл. Всички стадии на производството се осъществяват в предприятията на фирмата. Специалистите на компанията са ангажирани във всеки етап от създаването на продукта – от проектирането на оптиката и електрониката, до сглобяването и опаковането на готовото изделие. През последните години нарасна дела на високотехнологичната продукция и това наложи модернизация на оборудването и подготовка на нови сътрудници. Новите технологии позволиха на фирмата да произвежда технологично по-сложна и по-качествена продукция.

Асортимента на произвежданите прибори е много широк, като превес имат оптиките за нощно виждане. В момента, без да се броят продуктите с марка ОЕМ, фирмата произвежда оптически прибори с 3 търговски марки: Newton Sport Optics, Yukon и Pulsar. Марката Newton е насочена към масовия купувач от сегмента на почиващите сред природата и нощно виждане за начинаещи. Yukon е продукция за ловци и активно почиващите сред природата. Pulsar са продукти за професионална употреба, с тази марка се произвеждат технологично най-модерните прибори за нощно виждане, цифрово нощно виждане и термовизия.

Аналоговото нощно виждане беше исторически от първите елктронно-оптични технологии които използваше фирмата. То и сега заема значима част в общия обем на продажбите. Фирмата успешно произвежда нощни прибори от поколенията 1, 1+, 2+ и в някои държави и 3-то поколение.

Обаче основното технологична посока на развитие е цифровата. Достатъчно е да споменем, че през последните 5 години обема на произведените цифрови прибори е нараснал 1- пъти. Спрямо наблюдателните прибори за нощно виждане, цифровите технологии са способни да ни дадат „плосък”, недеформиран

образ с висока разделителна способност, плюс съвместимост на прибора с компютър или телевизор, възможност за пряк (без сложни адаптери) видеозапис и предаване на образа към външни устройства, възможност за обработка на образа. В зрителното поле на цифровите нощни прибори може да се вкара разнообразна служебна информация за режимите на работа на устройството. Тези прибори, за разлика от използващите електронно-оптичен преобразувател, са съвместими при работо с инфрачервени осветители излъчващи в далечния (над 900 нм) и „невидим” инфрачервен диапазон.

От 2012 година фирмата успешно прилага целия получен през предишните години опит в производството на термовизионни прибори. В рамките на 3 години фирмата успя да разработи няколко успешни термовизионни проекта, включително термовизионни монокуляри и термовизионни мерници. Благодарение на съчетанието на цена и качество, тази продукция получи широка известност и се използва от специалните служби в редица държави.

Термовизионните камери Quantum XD и Apex XD днес са едни от най-успешните и най-популярни продукти на фирмата. Положителни отзиви са получени от полицията на Нова Зеландия, от горската служба на Норвегия, от бреговата охрана на Австралия. Термовизионните прибори на фирмата се използват активно от граничните служби и фирмите за охрана.

Последните модели предлагат висока функционалност: цветни схеми, далекомер, висока честота на смяна на кадрите при монокулярите; картина в картината, плавно варио, запомняне на 3 варианта на прострелка при прицелите и позволиха да се задминат конкурентите в този сегмент.

Термовизионните прибори днес са в центъра на интереса, обаче това не означава, че YukonAdvanced Optics Worldwide пренебрегва развитието в другите сфери.

Така, например, през есента на 2015 година започна серийното производство на нощен прицел с вграден лазерен далекомер Argus LRF G2+ 4×60 (TM Pulsar).

Лазерният далекомер, който е интегриран в прибора, позволява да се премерват разстоянията до 600 метра. Проектираният въз основа на елктронно-оптичен преобразувател от поколение 2+, Argus LRF е прибор за почитателите на класическите решения в нощното виждане. Заедно с това Argus LRF е наситен с високо функционални възможности. Мерния кръст е цифров, с възможност за избор на конфигурацията (паметта съдържа 4 типа). Познатият механизъм за въвеждане на вертикални и хоризонтални корекции отсъства като такъв, всичко се извършва по електронен път.

Функцията за запомняне на три точки нула, позволява мерника да се използва с различни оръжия без повторна прострелка, както и бързо да се коригира точката на прицелване при смяна на дистанцията и патрона. Мерникът се комплектува с инфрачервен осветител, като приставка от първи клас лазерна безопасност и има база за монтиране на алтернативен инфрачервен осветител.

Важно е да се отбележи, че във всички нови прибори Pulsar първоначално се залага възможността за самостоятелно обновяване на програмното осигуряване (т.н. ъпгрейд) – едно предимство което сега още не се усеща, но което сериозно ще натежи в бъдещето.

Появилият се една година преди представянето на Argus LRF, цифров мерник с лазерен далекомер Digisight LRS предаде на своя наследник голяма част от своите възможности. Но не всички – за сметка на „цифровия” му произход в мерника са реализирани такива функции, като плавно варио (увеличението може да се променя в диапазона от 4,5 до 9 пъти), невидим инфрачервен осветител (в модела N870), индикатор за странично накланяне на оръжието. Софтуера на далекомера, освен че показва прякото разстояние, може да пресметне разстоянието с отчитане на компенсацията на ъгъла на мястото на целта и отразява ъгъла на възвишението (корекции необходими при стрелба по високо и ниско разположени цели).

Пазарът постепенно се разраства и предявява нови изисквания към продукцията. Фирмата върви в крачка с времето и се развива постоянно. Всяка година се разработват нови продукти, започват се нови проекти. Разбира се, сложно е постоянно да се предлагат на пазара нови разработки, обаче този подход позволява да се удържа лидерската позиция.

 

 

Share this post