Патрон RWS .22 flb High Velocity

  • Описание
  • Допълнителна информация

Описание

Screenshot002 copy

 

 

 

 

 

 

Невъзможно е да поръчате този продукт онлайн съгласно законите на Република България. Заповядайте в магазина ни, намиращ се в град Велико Търново, бул.“Александър Стамболийски” 3.

Технически характеристики: 

Калибър:     .22 lfB

Олово:        2.60 г

Скорост:      385 м/с

 

Допълнителна информация

Калибър

.22 flb