Програма ЛОЯЛНИ КЛИЕНТИ

Baner

Условия за издаване и ползване на Клубна карта АЛЕКСИС

 • • Издател и собственик на Клубна карта АЛЕКСИС е „Алексис“ ЕООД, който си запазва правото да прекрати ползването ѝ по всяко време;
 • • Всеки клиент на Оръжеен магазин „АЛЕКСИС“ има право да получи Клубна карта след като направи първоначална покупка от поне 20 лева и попълни формуляр, предоставяйки верни и акуални данни;
 • • Клубната карта е БЕЗПЛАТНА.
 • • Картоиздателят има право да деактивира Клубната карта, при констатация на неверни или неактуални данни;
 • • Клубната карта е поименна и може да бъде използвана само от притежателя ѝ. Всеки клиент може да притежава само една Клубна карта;
 • • Картодържателят може да се откаже от Клубната карта във всеки момент, без това да доведе до някакво задължение; достатъчно е да върне картата на Картоиздателя;
 • • Картоиздателят не носи отговорност при евентуална неправилна употреба на картата;
 • • Клубна карта АЛЕКСИС не е дебитна, кредитна или средство за плащане;
 • • Картоиздателят си запазва правото да променя условията за ползване на Клубна карта АЛЕКСИС да допълва и променя привилегиите на участниците в програмата по всяко време без предизвестие;
 • • Отстъпките, осигурени от Клубната карта може да не важат при ползване на отстъпки при промоции или други специални програми;
 • • Клубна карта АЛЕКСИС е безсрочна;
 • • В случай, че Клубната карта бъде изгубена, открадната или унищожена, издаването на нова клубна карта се заплаща. Таксата е в размер на 1 лев.
 • • Клубна карта АЛЕКСИС дава право на отстъпки според натрупания оборот от покупки в Оръжеен магазин „АЛЕКСИС“. Няма ограничение във времето за натрупване на оборот, който да определи нивото на остъпка. Схемата на отстъпки, според натрупания оборот е следната:

Натрупан оборот

Отстъпка от всяка покупка

от 20 до 1000 лв3%
от 1000,01 до 3000 лв4%
от 3000,01 до 6000 лв5%
от 6000,01 до 9999 лв6%
над 9999 лв7%