Услуги

  • Работилница
  • Технически прегледи
  • Прострелка на оръжие на разтояние: 100м, 200м, 300м ( валидно за гр. София) 
  • Монтаж на дневен прибор
  • Монтаж на термален прибор
  • Изготвяне на балистичен профил за далечна стрелба посредством доплеров радар.         ( валидно за гр. София) 

 

GUNPIECES